Fundacja Ad Meritum

Utworzony w Warszawie w 2013 roku przez przedsiębiorców, którzy wierzą w sens promowania wartości małych i średnich przedsiębiorstw dla gospodarki jako filarów jej rozwoju.
Wspiera przedsiębiorców poprzez stwarzanie możliwości nawiązywania kontaktów międzynarodowych oraz uczestniczenia w programach edukacyjnych dla MŚP realizowanych w Europie.
Prowadzi Klub Młodzieżowej Przedsiębiorczości, zachęcając do współpracy między szkołami średnimi w Warszawie iw Polsce. Młodzi ludzie uczestniczą w programach mentoringu przedsiębiorczości prowadzonych przez trenerów z doświadczeniem przedsiębiorcy.
Strona internetowa organizacji: https://www.facebook.com/admeritumfoundation.
Strona internetowa Klubu Przedsiębiorczości: https://www.yec.org.pl.

PRZEJDŹ DO STRONY