Projekt ASTRA został wybrany przez włoską Narodową Agencję Erasmus+ do udziału w TCA „sustainability in Erasmus+: Towards the green transition”

2021-12-02

Projekt ASTRA został wybrany przez włoską Narodową Agencję Erasmus+ do udziału w TCA „sustainability in Erasmus+: Towards the green transition” („zrównoważony rozwój w Erasmus+: W kierunku zielonej transformacji”), koordynowanym i promowanym przez niemiecką Agencję Narodową Agentur Bildung für Europa, odpowiedzialną za edukację dorosłych i programy szkoleń zawodowych, od 2 do 3 grudnia 2021.Oba dni zostały przedstawione przez Bernd Fiedler (Niemiecka Agencja Narodowa Nationale Agentur Bildung für Europa) oraz Janina Meyer: priorytety dotyczące środowiska i zrównoważonego rozwoju zostały szczegółowo zilustrowane z punktu widzenia zarówno agencji regulacyjnych, jak i beneficjentów programu Erasmus+.Oba dni miały niewątpliwie ogromne znaczenie, gdyż zidentyfikowały, zilustrowały i doprecyzowały priorytety Programu, nie tylko z punktu widzenia europejskich agencji regulacyjnych, ale także z perspektywy beneficjentów, którzy być może zechcą spróbować swoich sił przy nowych projektach. Pojęcie „zrównoważonej mobilności” zostało zilustrowane przede wszystkim w kontekście Akcji Kluczowej 1, zestawu ulepszeń i uproszczeń w fazie składania wniosków, pojęcia i znaczenia akredytacji, centralnej roli sportu jako praktyki i kultury przekrojowej programy Erasmus+. Dużą uwagę zwrócono na mobilność: niskoemisyjne środki transportu tam gdzie to możliwe, większe wsparcie i środki finansowe na „zieloną” mobilność dla studentów (szkolnictwo wyższe) przy wzroście o 15%.Zrównoważony rozwój to nie tylko podróże: program zachęca do działań i projektów, które mogą na różne sposoby przyczynić się do edukacji na temat zrównoważonego rozwoju, integrując programy nauczania, proponując działania poza formalne i nieformalne oraz metodologię itp.Mieliśmy szansę nawiązać nowe kontakty oraz posłuchać prezentacji ciekawych gości, prelegentów: Antje Brock (Institut Futur, Freie Universität Berlin), Ludwig Volker (Sustainability Through Cross-Border Circular Economy project), Mark Beutner (Green Entrepreneurship Training Project - Underpinning Prosperity), Bernard Combes (UNESCO) i wielu innych.TCA i ich wydarzenia networkingowe były okazją do zaprezentowania projektu ASTRA i jej partnerstwa wielu podobnym organizacjom w Europie, stając się również częścią dużej grupy EPALE, której celem jest promowanie zrównoważonej kultury w programie Erasmus+.


Partnerzy