BADANIE

Studium ASTRA ma być studium wykonalności na temat potencjalnego kreatywnego upcyklingu niektórych cennych struktur pogórniczych, co może następnie prowadzić do poszukiwania publicznych/prywatnych funduszy na zaprojektowanie, zaplanowanie i wykonanie ich upcyklingu.

laptop_chromebook

Jego głównym innowacyjnym wymiarem jest wymiar procesowy, ponieważ badanie będzie dążyć do nakreślenia spójnego, potencjalnie uniwersalnego standardu rewitalizacji poprzez 4-stopniową strukturę:

 1. REGION GÓRNICZY - REGION ZMIAN

  Zmiana technologiczna i gospodarcza pociągnie za sobą zmiany społeczne.

 2. STUDIA PRZYPADKÓW POGÓRNICZYCH

  Europejskie studia przypadków w Hiszpanii, Polsce i we Włoszech dotyczące rewitalizacji kompleksów poprzemysłowych związanych z rozwojem przemysłów kreatywnych.


 3. KREATYWNOŚĆ I PROCES REWITALIZACJI

  Wnioski zostaną wyciągnięte ze studiów przypadku fazy 2.
 4. STOSOWANA REWITALIZACJA


 5. ILUSTROWANE HISTORIE O ROZBARKPartnerzy