O projekcie ASTRA

ASTRA ma na celu opracowanie modelu edukacyjnego podnoszącego kwalifikacje wraz z edukacyjnymi, empirycznymi zasobami za pomocą kreatywnych środków, dostosowanych do wielu celów:

Demo

The Demo shares the step-by-step “how-to” surf the ASTRA website

people

Beneficjenci

 1. Dorośli Uczniowie, zarówno młodzi dorośli, jak i seniorzy, których można zaangażować w proces ponownego odkrywania Europejskiego Dziedzictwa Mineralnego, z naciskiem na jego kulturowe, naturalne, dziedzictwo antropologiczne i jego potencjał.
 2. Społecznościom, w celu pomocy ponownego przemyślenia wartości i potencjału drzemiącego w różnych kulturowych miejscach górniczych, poprzez innowacyjne działania reportażowe i wartościowe studia przypadków.

Lokalizacja

Proces ma na celu wyzwolenie niewykorzystanego, wysokiego potencjału kulturowego i przyrodniczego w przykładowych obszarach i obszarach pogórniczych, bogatych pod względem wartości kulturowej, społecznej i twórczej: wszystkie przykładowe obszary należą do granic Europy, reprezentując obszar zainteresowania i działalność spółki: Sycylia (Włochy), Andaluzja (Hiszpania), Śląsk (Polska).

location_city
star

Wpływy

 1. KULTUROWE:
  • Standard nauczania ASTRA zajmujący się kwestiami rozwoju społeczności pokopalnianych przyciągnie nie tylko społeczności i lokalnych dorosłych uczniów, ale także specjalistów, wraz z pewnym zainteresowaniem publicznym. Wyniki będą mile widzianym wkładem w jeden z głównych celów politycznych Europy i oczekuje się, że zapotrzebowanie na takie materiały szkoleniowe będzie znacznie rosło w następstwie szoku społeczno-gospodarczego związanego z koronawirusem.
 2. EDUKACYJNE:
  • Zasoby ASTRA, skoncentrowane na rozpowszechnianiu wewnętrznego potencjału twórczego i kulturowego, niektórych cennych struktur pogórniczych w trzech różnych regionach UE, sprzyjają pracy edukatorów i osób uczących się, angażując ich w działania na rzecz odkrywania zapomnianego pogórniczego dziedzictwa kulturowego. ASTRA wyprodukuje zasoby, które dotyczą antropologii, kreatywności i edukacji, ale także narzędzia techniczne: wprowadzenie do wykorzystania, na drodze edukacyjnej, zasobów GIS do odkrywania miejsc i dziedzictwa z innego punktu widzenia.
 3. EKONOMICZNE:
  • ASTRA ma na celu stworzenie potencjalnie uniwersalnego standardu rewitalizacji dziedzictwa pogórniczego, przynosząc zmiany społeczne, technologiczne i gospodarcze, poprzez ponowne odkrycie tego, co kiedyś było życiodajne, źródło utrzymania dla rodzin, powodując rozwój przemysłowy miast i regiony. ASTRA adresuje NEET oraz dostarcza przykładów i modeli przedsiębiorczości kulturalnej i własnej przedsiębiorczości, przydatnych nie tylko do zachowania dobrostanu terenów poprzemysłowych, ale także szans na zatrudnienie.

Koszty

 1. STRA adresuje NEET w sposób kulturalny i kreatywny: partnerstwo wierzy, że spójne działania skoncentrowane na rewitalizacji lokalnego dziedzictwa kulturowego mogą złagodzić negatywne zjawiska, takie jak niska demografia, niska urodzeń, emigracja, utrata pracy.
 2. Kilka wartościowych studiów przypadku podkreśli, w jaki sposób lokalne dziedzictwo kulturowe może przeciwstawić brak aktywności i rozkładowi, tworząc trwałe, przyszłościowe możliwości zatrudnienia i nowe możliwości dla młodzieży, seniorów i szerszych społeczności.
euro_symbol
question_answer

Zrównowarzony rozwój

 • Innowacyjne metody szkoleniowe i edukacyjne ASTRA połączą dwa obszary kompetencji: zaawansowaną wiedzę, system cyfrowy i intensywny oraz nauki humanistyczne, szczególnie ukierunkowane na przedsiębiorczość kulturalną i kreatywną. Zasoby ASTRA zostaną zaadaptowane przez wszystkie grupy wiekowe poprzez ścieżki podnoszenia umiejętności, przy użyciu różnych metod i języków: studia przypadków, mentoring dla początkujących i wzorce do naśladowania, edukacja pozaformalna, nieformalna i na świeżym powietrzu. Narzędzia zapewnione przez partnerstwo będą oparte na zrównoważeniu kulturowym, gospodarczym i środowiskowym.

Partnerzy