PODRĘCZNIK

Podręcznik ASTRA zawiera przegląd wniosków z wczesnych testów nowego standardu nauczania we Włoszech, Polsce i Hiszpanii. W ten sposób zapewni bardzo potrzebne podstawowe wskazówki wszystkim zainteresowanym stronom – czy to grupom wolontariuszy, czy profesjonalnym decydentom – przewidując transformację i konwersję terenów poprzemysłowych, obszarów pogórniczych przeżywających kryzys społeczno-gospodarczy dążą do wzmocnienia swojej społeczności i rebrandingu lokalizacji w regionach i podregionach na południowych i wschodnich peryferiach, które tradycyjnie odnosiły mniejsze sukcesy w zakresie rewitalizacji i restrukturyzacji gospodarczej niż ich odpowiedniki w krajach zachodniej (Kornwalia i Dorset) i Środkowej (Zagłębie Ruhry) Dolina).

Podręcznik ten będzie składał się z pełnego katalogu działań modułowych opracowanych w ramach IO 1 do 4 na rzecz interesariuszy pragnących zaangażować się i wytyczyć pierwsze etapy prowadzące do ekonomicznej i zielonej transformacji, konwersji i rewitalizacji dawnych terenów pogórniczych pokopalnianych w krajach UE. Ponadto podręcznik będzie szczegółowo przedstawiał wyniki IO 1 do 4 poprzez analizę wpływu modułów edukacyjnych i narzędzi, a także ocenę studiów przypadku skupiających się na kreatywnym upcyklingu próbek porzuconych obiektów dziedzictwa kulturowego.

Partnerzy