CYFROWY STORYTELING

W ramach wsparcia Podręcznika Partnerstwo będzie rejestrować działania prowadzone we współpracy z grupami docelowymi oraz bezpośrednimi i pośrednimi beneficjentami na terytoriach objętych interwencją: Sycylia (Włochy), Andaluzja (Hiszpania), Śląsk (Polska).

Efektem końcowym będzie innowacyjny i oryginalny Docufilm, którego cechy będą inspirowane Photovoice. Podejście Photovoice wzmocni oddziaływanie zarówno Docufilmu, jak i Podręcznika, łącząc rozszerzoną reprezentację, skróconą syntezę i bezpośredniość, która odnosi się do języka wizualnego.

Photovoice

Photography and Narrative-Writing

Partnerzy