Zasoby

W tej sekcji znajdziesz niektóre z najbardziej istotnych projektów i rezultatów projektu, tj.: zawartość zestawu narzędzi do podnoszenia świadomości beneficjentów na temat kulturowego, przyrodniczego, krajobrazowego, dziedzictwa antropologicznego i potencjału znajdującego się na ich obszarach pogórniczych, treści szkoleniowe, przypadek badania, mapowanie terenu górniczego...

Kopalnie

Zobacz naszą geolokalizację najważniejszych kopalń z Włoch, Polski i Hiszpanii...Studia przypadków

Partnerzy