Partnerzy projektu ASTRA spotkali się na trzecim Spotkaniu Transnarodowym

2022-02-11

10 lutego 2022 r. w godzinach 10.00 - 14.30 (CET) partnerzy projektu ASTRA spotkali się na trzecim Spotkaniu Transnarodowym. Gospodarzem TPM była grupa Internet Web Solutions (ES). Chociaż powoli poprawia się sytuacja związana z pandemią w Europie, organizacje wolały spotkać się w środowisku online. Agenda dnia została szczegółowo przepracowana, uzgodniona i zatwierdzona mailowo kilka dni wcześniej przez każdego partnera. Poniżej kolejne punkty:1) Realizacja projektu - gdzie jesteśmy? Idrisi Cultura e Sviluppo przedstawił projekt GANTT, podkreślając , że nie mamy opóźnień i problemów z skompletowaniem aktywności. Przeprowadziliśmy dyskusję na temat TCA „Sustainability in Erasmus+” (promowanego przez niemiecką Agencję Narodową), w której Idrisi uczestniczył jako koordynator projektu ASTRA, wybranego przez włoską Narodową Agencję2) BADANIE ZASOBÓW IO1 ASTRA Prezentacja rezultatów i kolejnych kroków: prezentacja pierwszej części IO1 autorstwa Idrisi Cultura e Sviluppo, składająca się z licznych podrozdziałów i studiów przypadku. Projekt gotowy do implementacji cyfrowej i tłumaczeń w ES i PL.3) IO4 ASTRA PHOTOVOICE STORYTELLING i IO5 ASTRA HANDBOOK, Pierwsze kroki do zrobienia: do ustalenia daty i terminy pierwszych wizualnych produkcji IO4 i IO5 (film zgodny z metodologią „Photovoice” oraz Wywiady z interesariuszami) - kwiecień/maj 2022, Sycylia)4) IO2 ASTRA BAZA GEODANYCH I PLATFORMA CYFROWA OER, wizyty na platformie internetowej, nowe sekcje, przesłane studia przypadków, kopalnie i postępy w Geobazie, rozpowszechnianie i widoczność, filmy dla powiązanych materiałów: IWS szczegółowo przedstawił status OZE: dane ilościowe dotyczące jego widoczności, stan zaplecza. IWS zaproponował stworzenie comiesięcznego Newslettera w celu wzbogacenia działu Aktualności, uzyskując tym samym akceptację Partnerów. Duża wizytówka działu "BAZA GEODANYCH", gotowa do publikacji, spotkała się uznaniem Idrisi i FAM.5) IO3 ASTRA STUDIUM MOŻLIWOŚCI KREATYWNEGO UPCYCLINGU Postępy, harmonogram prac, terminy, oczekiwany wpływ i potencjał przekładania, przenoszenia: prezentacja Studium Możliwości Fundacji Ad Meritum: dostępna obszerna dokumentacja na temat możliwości kulturalnych, turystycznych i obecnych możliwości przedsiębiorczości w postindustrialnych i po górniczych regionach w Europie. FAM przesłał już obszerne materiały do tłumaczeń IT i ES oraz do publikacji online. Przedstawienie kryteriów oceny i inwentaryzacji dawnego europejskiego dziedzictwa górniczego.6) Zarządzanie Projektem: terminy składania raportów śródokresowych i zapewnienie jakości: omówienie kroków niezbędnych do przygotowania raportu śródokresowego zgodnie z jego terminem, z odniesieniem również do raportów finansowych. Partnerstwo ustaliło również kolejne terminy: aktualizacja OER (Interaktywna geobaza, pierwsza część IO1 w IT/EN/ES/PL, pierwsza część IO3 oraz katalogowanie jakościowe w IT/EN/ES/PL na pierwszy tydzień maja 2022 r.; Biuletyn miesięczny od lutego 2022)7) Nowe terminy spotkania Partnerstw: TPM4 i LTTA, na miejscu (Polska). 


Partnerzy