Postęp w zakresie zrównoważonej transformacji i odporności na obszarach pogórniczych — konsorcjum dołączyło do wirtualnego spotkania startowego ASTRA

2021-06-07

Konsorcjum wzięło udział w startowym spotkaniu projektowym projektu ASTRA (Advancing Sustainable Transition and Resilience in post-mining areas). Ze względu na ogólnoświatowe ograniczenia po pandemii Covid, spotkanie, pierwotnie zaplanowane we Włoszech na Sycylii i prowadzone przez Idrisi Cultura e Sviluppo, zostało zrealizowane w trybie online na podstawie agendy opracowanej i udostępnionej wspólnie przez wszystkich partnerów.

Na spotkaniu Partnerzy przeanalizowali stan realizacji projektu, w szczególności skupiając się na poziomie rozwoju Platformy OER, która wkrótce będzie dostępna online pod adresem https://www.astramining.eu/ oraz wybrali logo projektu i wizerunek korporacyjny .W kolejnych miesiącach partnerstwo ASTRA opracuje projeky i rezultaty projektu, tj.: zawartość zestawu narzędzi w celu podniesienia świadomości beneficjentów na temat kulturowego, przyrodniczego, krajobrazowego, dziedzictwa antropologicznego i potencjału znajdującego się na ich terenach pogórniczych, treści szkoleniowe, studia przypadków, mapowanie terenu wydobywczego. Wszystkie zasoby zostaną przesłane na platformę projektową i pozostaną dostępne nawet po zakończeniu realizacji projektu dla przyszłej trwałości.ASTRA to projekt współfinansowany przez Program Komisji Europejskiej Erasmus+, w który zaangażowane jest Konsorcjum 3 Partnerów z 3 krajów europejskich tj. Włoch, Hiszpanii i Polski.

 


Partnerzy